V Torneo "Tempo de Lecer"

 • Data: O 21 de outubro
 • Trofeos: Un para cada tramo
 • Sistema de xogo: Suízo a 7 sesións
 • Ritmo de xogo: 7 minutos finish máis 3”/xogada.
 • Nº de participantes: 64 (máximo), por rigorosa orde de inscrición
 • Premios:
  • Categoría Xeral: 1º 90 2º 70 3º 50 4º 40
  • Sub 2050: 1º 20
  • Sub 1900: 1º 20
  • Sub 1750: 1º 20
  • Sub 1600: 1º 20
  • Sub 1450: 1º 20
  • Total: 350
  • Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, no caso de ter dereito a dous levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto. Os impostos van por conta da organización. Os escalóns Sub 1600 e Sub 1450 resérvanse para xogadores sub 18
 • Programa:
  • Inscrición ás 16.00
  • 1ª Sesión 17.00
  • 2ª Sesión 17.30
  • 3ª Sesión 18.00
  • 4ª Sesión 18.30
  • 5ª Sesión 19.00
  • 6ª Sesión 19.30
  • 7ª Sesión 20.00
 • Desempates:
  • Sistemas de desempate a sortear tras a deraadeira sesión:
   • Progresivo ate as derradeiras consecuencias
   • Bucholz total
   • Bucholz brasileiro
  • De manterse o empate seguirase por esta orde: Resultado particular e Xogador que leva as negras
 • Local de Xogo: Casa do Xadrez no Cantón de Molins - Ferrol
 • Inscrición: 8 €: no email xoanrei@gmail.com; Tfno 625 460 337
 • Data límite de inscrición: 19 de outubro
 • Entrega de trofeos: Ás 20.30
 • A organización resérvase o dereito de admisión.
 • Organización: Circulo Ferrolano de Ajedrez
 • Información: webs: www.cfxadrez.org e www.escoladexadrez.com

Nota: Os participantes no torneio autorizan a publicación dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc)

A inscrición no torneio leva aparellada a aceptación deste regulamento