III Torneo Santa María de Caranza

Resultados do torneo

 • Datas: 11, 12, 13 e 14 de outubro do 2012
 • Sistema suízo a 6 sesions, poderá ser acelerado
 • Ritmo de xogo 90’ + 30” por xogada, válido para ELO FIDE
 • Prémios:
  • Absoluto 1º 260 2º 220 3º 180 4º 120 5º 80 6º 50
  • Sub 2050 1º 40 2º 20
  • Sub 1900 1º 40 2º 20
  • Sub 1750 1º 40 2º 20
  • Sub 1600 1º 40 2º 20
  • Sub 1450 1º 40 2º 20
  • Total 1270
 • Trofeos para os primeiros clasificados de cada escalón
 • Inscrición 20 euros, Sub 16 15 euros
 • Inscricións no email xoanrei@gmail.com ou polo Tfne +34 625 460 337
 • Horário de xogo:
  • Primeira sesión día 11 de outubro às 18.00
  • Segunda sesión día 12 de outubro às 10.00
  • Terceira sesión día 12 de outubro às 17.00
  • Cuarta sesión dia 13 de outubro às 10.00
  • Quinta sesión dia 13 de outubro às 17.00
  • Sexta sesión dia 14 de outubro às 10.00
 • Cerimónia de encerramento 14 de outubro às 14.00
 • Límite de inscrición 64 xogadores, por rigorosa orde de inscrición
 • O tempo máximo de espera é de 30’.
 • Os deportistas dispoñen de tres byes de 0,5 pontos nas catro primeiras sesións; de solicitalos antes do inicio da primeira sesión. Os byes pedidos depóis da primeira sesión pontuarán 0 pontos. A organización resérvase o direito a conceder outros byes en circunstancias excecionais
 • Local de xogo: Casa do Xadrez Ferrolán no Cantón de Molins (Ferrol)
 • Os prémios atribuense por rigorosa orde de clasificación e non son acumulaveis. No caso de ter direito a dous levará o mais alto, e se foren do mesmo valor levará o do escalón superior. Os impostos son a cargo da organización
 • Os escalóns Sub 1600 e Sub 1450 resérvanse para xogadores Sub 18
 • Sistemas de desempate: O primeiro será o número de partidas xogadas, sendo o segundo sorteado depóis da derradeira sesión, entre: Progresivo até as derradeiras consequencias Bucholz total Bucholz brasileiro Se se mantiver o empate seguirase, por esta orde: Resultado particular e xogador que leva as negras
 • Organización C.X. Sª Mª de Caranza
 • Aloxamentos recomendados:
  • Hostal “El Eden”, Tfne 981 359 531
  • Residencia Portanova, Tfne 650 943 787
  • Hotel América, Tfne 981 370 208
 • Información webs: www.cfxadrez.org e www.escoladexadrez.com
 • Os participantes no torneo autorizan a publicación dos datos pesoais nos diferentes meios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, xogos, etc.)
 • A inscrición no torneio implica a aceitación deste regulamento