IV Torneo Paco Allegue (Torneo A)

IV Torneo Paco Allegue (Torneo A)

 1. Datas: 6, 7, 8 e 9 de decembro do 2012
 2. Sistema suízo a 6 sesions, poderá ser acelerado
 3. Ritmo de xogo 90’ + 30” por xogada válido para ELO FIDE
 4. Prémios
  • Absoluto 1º 250 2º 200 3º 175 4º 150 5º 100 6º 75
  • Sub 2050 1º 60 2º 40 3º 20
  • Sub 1900 1º 60 2º 40 3º 20
  • Sub 1750 1º 60 2º 40 3º 20
  • Sub 1600 1º 60 2º 40 3º 20
  • Sub 1450 1º 60 2º 40 3º 20
  • Total 1550
 5. Trofeos para os primeiros clasificados de cada escalón
 6. Inscrición 20 euros, Sub 16 15 euros. Exentos os xogadores de Pontedeume
 7. Inscricions no email xoanrei@gmail.com ou polo Tfne +34 625 460 337
 8. Horário de xogo
  • Primeira sesión dia 6 de decembro às 10.00
  • Segunda sesión dia 6 de decembro às 17.00
  • Terceira sesión dia 7 de decembro às 18.00
  • Cuarta sesión dia 8 de decembro às 10.00
  • Quinta sesión dia 8 de decembro às 17.00
  • Sexta sesión dia 9 de decembro às 10.00
 9. Cerimónia de encerramento 9 de decembro às 14.00
 10. Límite de inscrición 100 xogadores, por rigorosa orde de inscrición
 11. O tempo máximo de espera é de 30’.
 12. Os deportistas dispoñen de tres byes de 0,5 pontos nas catro primeiras sesións; de solicitalos antes do inicio da primeira sesión. Os byes pedidos depóis da primeira sesión puntuarán 0 puntos. A organización resérvase o direito a conceder outros byes en circunstancias excecionais.
 13. Local de xogo Hotel Eumesa (Pontedeume)
 14. Os prémios atribuense por rigorosa orde de classificación e non son acumulaveis. No caso de ter direito a dous levará o mais alto, e se foren do mesmo valor levará o do escalón superior. Os impostos son a cargo da organización.
 15. Os escalóns Sub 1600 e Sub 1450 resérvanse para xogadores Sub 18
 16. Sistemas de desempate: O primeiro será o número de partidas xogadas, sendo o segundo sorteado depóis da derradeira sesión, entre:
 • Progresivo até as derradeiras consequencias
 • Bucholz total
 • Bucholz brasileiro
 • Se se mantiver o empate seguirase, por esta orde: Resultado particular e xogador que leva as negras
 • Organización: Escola Ferrolá de Xadrez
 • Aloxamento Hotel Eumesa, Tfne 981 430 901
 • Información webs: www.cfxadrez.org e www.escoladexadrez.com
 • Os participantes no torneo autorizan a publicación dos datos pesoais nos diferentes meios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, xogos, etc.)
 • A inscrición no torneio implica a aceitación deste regulamento