VI Torneo Tempo de Lecer

VI Torneo Tempo de Lecer

Data: O 1 de decembro
Trofeos: Un para o primeiro de cada tramo
Sistema de xogo: Suízo a 7 sesións
Ritmo de xogo: 12 minutos finish máis 3”/xogada.
Nº de participantes: 64 (máximo), por rigorosa orde de inscrición
Premios:
    Aberta: 1º 90        2º 70        3º 50        4º 40
    Sub 2050: 1º 20
    Sub 1900: 1º 20
    Sub 1750: 1º 20
    Sub 1600: 1º 20
    Sub 1450: 1º 20
                    Total 350
Os premios repartiranse por rigorosa orde de clasificación, no caso de ter dereito a dous levará o de máis contía e de ter o mesmo valor o do escalón máis alto. Os escalóns Sub 1600 e Sub 1450 resérvanse para xogadores sub 16
Programa: Inscrición ás 16.00
            1ª Sesión 16.30
            2ª Sesión 17.00
            3ª Sesión 17.30
            4ª Sesión 18.00
            5ª Sesión 18.30
            6ª Sesión 19.00
            7ª Sesión 19.30
Desempates: Sistemas de desempate a sortear tras a derradeira sesión:

  • Progresivo ate as derradeiras consecuencias
  • Bucholz total
  • Bucholz brasileiro

De manterse o empate seguirase por esta orde: Resultado particular e Xogador que leva as negras
Local de Xogo: Casa do Xadrez no Cantón de Molins - Ferrol
Inscrición: 8 € no email xoanrei@gmail.com; Tfno 625 460 337
Data límite de inscrición: 30 de novembro
Entrega de trofeos: Ás 20.00
Organización:  Circulo Ferrolano de Ajedrez
Información: webs: www.cfxadrez.org e www.escoladexadrez.com
Nota: Os participantes no torneio autorizan a publicación dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc)
A inscrición no torneio leva aparellada a aceptación deste regulamento
A organización resérvase o dereito de admisión